doxa ıdea masa

Düşünmek, sistematik veya rastlantısal olarak fikir üretimiyle sonuçlananzihinsel bir
süreçtir.
Düşünceler, düşünen tarafından açıkça ortaya koyulduğunda nesneler, kişiler,

olgular ya da kavramlarla bunların ortaya çıkardığı bütünlere ilişkin sembolik ifadeler
biçimini almaktadır.
Idea’yı yaratıcı düşünebileceğiniz bir formda tasarladık.
Fikir üretme 
aşamasındaki süreçlerinizin doğru bir şekilde işlemesini sağlayacak Idea konforu size yeni pencereler açacak, ofislerinize yeni bir enerji getirecek.
Fikirlerinizin özgürlüğü Idea’nın
özgün tasarımında gizli.

Katalog Sepete Ekle

Kaplama Seçenekleri

doxa masif
doxa mermer
DOXA MASİF